Naujienos / 2019 05 28 Ozono jutikliai iš DETECTOR

Tikslūs, patikimi ir ilgaamžiai - taip trumpai būtų galima apibūdinti Detector Oy gaminamus O3 - ozono bei kitų dujų jutiklius.

DGTec serijos dujų jutikliai gali išmatuoti įvairių dujų koncentracijas tiek įprastinėje, tiek sprogioje aplinkoje.

Parinktas pagal pageidaujamas dujas, jutiklis iš gamintojo atvyksta sukalibruotas ir paruoštas darbui.

Yra versija montavimui į ortakį.

Ex sertifikatas: II 1 G Ex ia IIC T4

  Dujos Matavimo ribos Jutiklio pakeitimo periodas Darbo temperatūra T90 reakcijos laikas

 

 Amoniakas NH3 0………200 ppm 24 mėn. -20°C ... +40°C <60s
 Amoniakas NH3 0…….1000 ppm 24 mėn. -20°C ... +40°C <90s
 Deguonis O2 0………..25 % 24 mėn. -20°C ... +55°C <15s
 Anglies monoksidas CO 0…….1000 ppm 24 mėn. -30°C ... +50°C <40s
 Chloras Cl2 0……….…5 ppm 24 mėn. -20°C ... +50°C <45s 
 Ozonas O3 0……….…1 ppm 24 mėn. -20°C ... +40°C <60s
 Sieros dioksidas SO2 0……..…20 ppm 24 mėn. -30°C ... +50°C <30s
 Vandenilio sulfidas H2S 0……..…50 ppm 24 mėn. -30°C ... +50°C <30s
 Vandenilio chloridas HCl 0………..20 ppm 24 mėn. -20°C ... +50°C <120s
 Azoto dioksidas NO2 0………..20 ppm 24 mėn. -20°C ... +50°C <40s
 Azoto monoksidas NO 0………100 ppm 36 mėn. -20°C ... +50°C <15s
 Vandenilis H2 0…….1000 ppm 24 mėn. -20°C ... +50°C <50s 
 Vandenilis H2 0…..10000 ppm 24 mėn. -20°C ... +50°C <110s

 

Susisiekite